Kiedy dochodzi do sytuacji utraty akceptacji społecznej wśród zarządzających daną grupą społeczną, można mówić, że doszło do delegitymizacji władzy.
Jest to przeciwne pojęcie do legitymizacji władzy, o której również można poczytać nieco w jednym z wcześniejszych artykułów naszego serwisu. Koncentrując się natomiast na pojęciu delegitymizacji władzy, warto wspomnieć, na czym to w ogóle polega jako swego rodzaju proces polityczny. Otóż jest to motywowane na rozmaite sposoby, a także mowa tu o wycofywaniu się akceptacji i popierania określonych zarządzających, czy całych partii bądź grup zarządzających. To wycofywanie się może być procesem fragmentarycznie następującym, ale też i całkowitym. To już kwestia indywidualnego przypadku.

Co więcej, należy też podkreślić, że delegitymizacja władzy to proces mogący trwać 'długo' bądź 'krótko'. Nieprzypadkowo wzięliśmy powyższe określenia w cudzysłów, ponieważ pojęcie długo, czy też krótko to przecież terminy względne. Otóż chodzi o to, że delegitymizacja władzy może odbywać się w cyklu krótkookresowym, ale też i całkowitym, czyli mieć charakter długookresowy.
Delegitymizacja jest w dzisiejszych czasach bardzo częsta i przejawia się między innymi na traceniu poparcia społecznego przez określone partie polityczne, czy też kandydatów na przywódców danej zbiorowości społecznej. Generalnie, jako tytułowy proces definiuje się też wycofywanie sięhttps://www.pakoenergy.pl/ rozmaitych kręgów społecznych, które niegdyś popierały określone systemy polityczne. Co stanowi najczęstsze źródło delegitymizacji? Przede wszystkim niezadowolenie społeczne i niesprawdzenie się czy to danego ustroju, czy też jednostek zarządzających w jego ramach.
Napisane przez: https://www.nadmorski24.pl/spoleczenstwo