Kiedy pojawia się jakiś określony tok myślenia przeradzający się w poglądy i przekonania oraz jest on tworem wyrosłym z określonej ideologii, można powiedzieć, że mamy do czynienia z doktryną polityczną. Czym się ona charakteryzuje w znaczeniu czysto społecznym? Sprawdź dalej. Doktryna polityczna jest to grupa rozmaitych poglądów, które wpływają na życie polityczne konkretnego społeczeństwa, ale też które to życie społeczno-polityczne kształtują. Związany jest omawiany termin z pojęciem szeroko rozumianej władzy, a także ustroju państwa, którego dana doktryna ma dotyczyć. Ciężko jest jednoznacznie stwierdzić, jaki jest przedmiot doktryn politycznych, bowiem może być on bardzo mocno zróżnicowany. Na pewno, w każdym przypadku doktryny o której mowa w kontekście ogólnym, chodzi o posiadanie przekonać jakie wywierają istotny wpływ na sposób organizowania państwa, jego funkcjonowanie, zarządzanie nim, jego całokształt wizerunku, czy też istotę.

Ponadto, nie zapominajmy także o koncepcjach zasad wzajemnych relacji międzyludzkich w określonej grupie społecznej.
Doktryna polityczna to w pewnym sensie wyznacznik tego, w jaki sposób żyć, administrować, kontrolować, czym się kierować w danej przestrzeni i danym czasie. Wszelkie poglądy określane jako formalna doktryna polityczna zawsze uwzględniają między innymi wskazania teoretyczne oraz praktyczne. Innymi słowy, śmiało można pokusić się o stwierdzenie, iż doktryna polityczna jest niczym innym jak swego rodzaju programem politycznym oraz ukonkretnieniem systemu ideologicznego.
Napisane przez: