Słowo egalitaryzm wywodzi się z języka francuskiego, od wyrazu egalitaire i jest to w dosłownym tłumaczeniu dążenie do uzyskania równości. W jakim kontekście jeśli chodzi o naukę polityczną można interpretować egalitaryzm? Przekonasz się o tym po lekturze dalszych fragmentów naszego poradnika.
Zacznijmy od tego, że egalitaryzm jest swego rodzaju przekonaniem społecznym, które śmiało można uznać za pogląd o charakterze społeczno-politycznym. Jego podstawową cechą okazuje się zmierzanie do uzyskania ustroju społecznego, w którym wszystko dla wszystkich będzie oparte na wspólnych, tych samych zasadach, czyli nastanie sprawiedliwość w bardzo szerokim tego znaczeniu. Jest to zasada pełnej równości międzyludzkiej, a w szczególności odnosić się to ma do wymiaru politycznego, ale też społecznego oraz co bardzo istotne- także pod względem ekonomicznym. Egalitaryzm jest traktowany jako pogląd zupełnie przeciwny elitaryzmowi.
Nie jest to żadne nowe dążenie, mimo że obecne jest we współczesnej polityce i jej dzisiejszych wymiarach. Pierwsze przesłanki przekonań, jakie wykazują bardzo silny związek z egalitaryzmem przedstawił już Tomasz Morus wieki temu.

Ponadto, nawiązywał do tego w swych dziełach humanistycznych także Tommaso Campamelli. W stuleciach osiemnastym i dziewiętnastym także pojawili się przedstawiciele egalitaryzmu, jakimi byli Gabriela Mably, Francoisa Babeufa, Jan Meslier, czy też Gabriela Morelly. Nie możemy podczas wymieniania reprezentantów egalitaryzmu zapomnieć również o Robercie Owenie czy Chralsie Fourierze. Największymi miłośnikami tego ruchu okazali się zaś twórcy socjalistyczni, a więc Fryderyk Engels oraz Karol Marks.
Napisane przez: