Futurologia jest niemieckim pojęciem od słowa Futurologie, a także łacińskiego określenia futurus, czyli w dosłownym tłumaczeniu przyszły. To prognostyka, a więc nauka bazująca na zapowiadaniu przyszłości i jej przewidywaniu w kontekście zwłaszcza społeczno-politycznym. Często odnosi się to także do sfery techniki oraz geopolityki, gospodarki i przyrostu naturalnego, ale też i kultury i środowiska przyrodniczego.
Pierwszy raz termin futurologia pojawił się w 1943 roku. Miało to miejsce za sprawą Ossipa K.

Flechtheima. Z kolei działalność w ramach tej nauki na szeroką skalę pojawiła się w roku 1962. Wtedy to przez francuski rząd powołana została grupa nazywana grupą Roku 1985. Jej celem było pozyskiwanie faktów na temat przyszłych zamierzeń względem kształtowania się kraju. I tak powstały zarysy współczesnej futurologii. Podobny tor przejęła później Wielka Brytania, kiedy to na jej obszarze stworzony został sławetny projekt Mankind 2000. Warto też wspomnieć o tym, że futurologia zaistniała też w naszym kraju, a mowa tu między innymi o badaniach przyszłościowych w kontekście społeczno-gospodarczo-politycznym przez Komitet Badań i Prognoz Polska 2000. Poza pojęcie futurologia, można w odniesieniu do tego schematu przewidywań przyszłości i prognozowań mówić też o wielu różnych innych synonimicznych terminach. Ciężko jest generalizować, czym jest futurologia, ale za mało jest to jeszcze działalność rozwinięta i rozpropagowana na tyle, żeby była określana mianem osobnej nauki. Na pewno jest jednakże dyscypliną społeczną.
Napisane przez: