Makiawelizm to doktryna polityczna, której nazewnictwo ewidentnie nawiązuje do znanego działacza polityczno-społecznego, jakim było legendarny wręcz Niccolo Machiavelli. To on był autorem kultowej pozycji wśród tytułów humanistycznych- Książę. Tytułowy termin makiawelizmu w pełni nawiązuje do wspomnianej postaci i odnosi się do charakterystyki typowych dla niej poglądów politycznych.
Makiawelizm jest to pogląd, jaki stawia na czele rację państwa, jako coś co jest nadrzędne w polityce. By móc uzyskać rację w wymiarze państwowym, konieczne jest kierowanie się zasadą wszechstronnego działania, z wykorzystaniem wszelkich istniejących środków bez wyjątku, w tym także okrucieństwa, czy przejawów odstępu. To coś na wzór dzisiejszego chętnie stosowanego powiedzenia „cel uświęca środki”, albo „po trupach do celu”. Można zatem uznać, że makiawelizm bazował na bezwzględności.

Podobnie było zresztą z polityką w rozumieniu ogólnym Niccolo Machiavellego.
Działacz był zdania, że polityka to nic innego jak umiejętność działania maksymalnie efektywnie jak to możliwe. Celem nadrzędnym ma być oddzielenie polityki od moralności. Celem nadrzędnym jest skuteczność, a to w jaki sposób się to odbywa, nie ma większego znaczenia. Podstawą jest czynienie dobra. Na czele państwa powinien zatem stać twardy wódz, który określany był przez Machiavellego jako mąż stanu. Nierzadko wiąże się to też ze sprzecznymi metodami z ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi. Kwestie tego, co dobre to mniej istotne zagadnienia. Nie chodzi o łaskawość ze strony władca, zaś o to, aby sprawować silną władzę.
Napisane przez: