Czym jest opozycja w wymiarze politycznym? Teoretycznie to pojęcie pojawia się chociażby w mediach co krok, ale gdyby tak chcieć przeanalizować ten termin od strony czysto humanistycznej, to już pojawia się trudność z określeniem, jakie partie, czy systemy, ideologie, pogramy bądź doktryny okazują się względem siebie opozycją polityczną. Poniżej zajmiemy się krótką charakterystyką najważniejszych cech opozycji w tym wymiarze.
Jako opozycję traktuje się zwłaszcza konkretne ugrupowanie, które najczęściej przejawia się w postaci tworu będącego partią polityczną. Jest to też opcja odnosząca się do grupy ugrupowań, jakich działalność jest przeciwstawna do bieżącego rządu oraz sprawowanej polityki. Przeważnie mowa tu o opozycyjnym, czyli negatywnym nastawieniu do większości parlamentarnej danego kraju.

Cechą typową dla opozycji jest mocne krytykowanie aktualnych poczynań oraz ideologii, jaka obrana została przez sferę zarządzającą. Opozycja wytyka błędy oraz pokazuje wszelkie potknięcia, uświadamiając społeczności, że podjęty został zły wpływ, jeśli chodzi o wybór grupy zarządzającej. Ponadto, nie zapominajmy również i o tym, że opozycja w kontekście politycznym może odnosić się do krytykowania nie tylko określonej partii politycznej, czy też jednego zarządzającego, dajmy na to premiera czy prezydenta, ale i całej obranej w danej społeczności i zbiorowości ideologii. Cechą opozycji jest nie kreowanie rządu oraz dążenie do tego, aby przejąć władzę. W odniesieniu do partii opozycyjnych, jakie nie znalazły miejsca w parlamencie w trakcie wyborów, definiuje się terminem opozycja pozaparlamentarna.
Napisane przez: