Z pojęciem szeroko rozumianej polityki, niewątpliwie wiąże się termin partycypacji politycznej. Jest to charakterystyczne określenie społeczne, które funkcjonuje w omawianej w niniejszym serwisie nauce od lat, odnosząc się do stopnia zaangażowania politycznego.
W praktyce, jako partycypację polityczną można uznać uczestniczenie polityczne. Nie ma tu ściśle określonego wydźwięku, wpływu, czy zakresu czyjegoś funkcjonowania w życiu społecznym, aby móc mówić że chodzi o partycypację polityczną. Wystarczy natomiast wspomnieć o tym, że partycypacja może odbywać się na rozmaitych stadiach zaawansowania, będąc dobrowolną formą aktywności polityka. W grę wchodzi tu zarówno realizowana indywidualnie działalność danej jednostki, ale też i rozległy wpływ całej większej zbiorowości, czyli grupy społecznej. Wszyscy oni bowiem dążyć mają do tego, aby właściwie zarządzać jakimś obszarem- przeważnie w kontekście geograficznym, a na celu ma być chęć pozyskania założeń politycznych, czyli określonych postulatów. Można mówić o trzech podstawowych formach partycypowania w wymiarze politycznym.
Pod uwagę należy wziąć przede wszystkim partycypację konwencjonalną, która jest aktywnością rutynową.

Odbywa się ona w pełni zgodnie z porządkiem konstytucjonalnym. Jeśli chodzi o określone jej przykłady, to mowa o aktywności wyborczej. Jest to uczestniczenie w wyborach samorządowych, czy też prezydenckich bądź parlamentarnych. Do tego dochodzi również udział w referendach. Przeważnie mamy do czynienia z taką formą partycypacji politycznej, ograniczającej jednostkę jedynie do tej właśnie aktywności w takim wymiarze. Druga kategoria to zaś partycypacja niekonwencjonalna, czyli utrzymywanie komunikacji wprost między środowiskiem społeczno-politycznym a daną jednostką. Na koniec jeszcze wzmianka na temat partycypacji rytualnej oraz symbolicznej, która bazuje na uczestnictwie w wielorakich wydarzeniach społecznych i uroczystościach krajowych.
Napisane przez: