Politykiem określa się nie tylko tego, kto występuje na forum publicznym, starając się zyskać władzę i uznanie na danym obszarze. Jest to także każdy, kto przyczynia się w mniejszym lub większym stopniu do zaangażowania się w życie społeczne danego terenu i konkretnej zbiorowości ludzkiej tenże teren zamieszkującej. O pojęciu polityk i przybliżaniu profilu dobrego, wzorcowego polityka, głośno jest nie tylko w dzisiejszych czasach, ale również było to powszechne lata temu. Więcej poniżej.
O tym, jaki powinien być idealny działacz polityczny wypowiadano się dekady temu, a przyczynił się do tego przede wszystkim pogląd wypracowany przez Maxa Webera, który w tym właśnie kontekście sformułował nawet trzy określone przymioty zdaniem działacza obowiązkowe u każdego polityka, który cechować się ma wysoką klasą. Wszystkie wspomniane przez niego i mocno podkreślane cechy, miały występować w stosownym natężeniu.

O jakich właściwościach mowa? Otóż za istotne Max Weber uznał poczucie odpowiedzialności, dystans wobec otoczenia oraz okoliczności i sytuacji, połączony z rozumnym wyczuciem w dokonywaniu oceny i kształtowaniu opinii, a także namiętność.
Zdaniem Maxa Webera, każdy wartościowy polityk powinien nie być próżny, wychodząc non stop do społeczeństwa i starając się go wspierać, poprzez wprowadzanie korzystnych dla niego zmian. Nie może byćrzeźba w drewnie nierzeczowy, subiektywny oraz nieodpowiedzialny. Jest już grzechem politycznym zmierzanie do osiągnięcia samej władzy, kierując się tylko pobudkami egoistycznymi i indywidualnymi, a nie chęci służenia wspólnemu dobru.
Napisane przez: montaż okien gdynia