Politykiem określa się nie tylko tego, kto występuje na forum publicznym, starając się zyskać władzę i uznanie na danym obszarze. Jest to także każdy, kto przyczynia się w mniejszym lub większym stopniu do zaangażowania się w życie społeczne danego terenu i konkretnej zbiorowości ludzkiej tenże teren zamieszkującej. O pojęciu polityk i przybliżaniu profilu dobrego, wzorcowego polityka, głośno jest nie tylko w dzisiejszych czasach, ale również było to powszechne lata temu. Więcej poniżej.
O tym, jaki powinien być idealny działacz polityczny wypowiadano się dekady temu, a przyczynił się do tego przede wszystkim pogląd wypracowany przez Maxa Webera, który w tym właśnie kontekście sformułował nawet trzy określone przymioty zdaniem działacza obowiązkowe u każdego polityka, który cechować się ma wysoką klasą. Wszystkie wspomniane przez niego i mocno podkreślane cechy, miały występować w stosownym natężeniu.

O jakich właściwościach mowa? Otóż za istotne Max Weber uznał poczucie odpowiedzialności, dystans wobec otoczenia oraz okoliczności i sytuacji, połączony z rozumnym wyczuciem w dokonywaniu oceny i kształtowaniu opinii, a także namiętność.
Zdaniem Maxa Webera, każdy wartościowy polityk powinien nie być próżny, wychodząc non stop do społeczeństwa i starając się go wspierać, poprzez wprowadzanie korzystnych dla niego zmian. Nie może być nierzeczowy, subiektywny oraz nieodpowiedzialny. Jest już grzechem politycznym zmierzanie do osiągnięcia samej władzy, kierując się tylko pobudkami egoistycznymi i indywidualnymi, a nie chęci służenia wspólnemu dobru.
Napisane przez: