Politykiem można nazwać kogoś, kto mocno angażuje się w sferę społeczną danej zbiorowości, a więc w klasycznym rozumieniu tego pojęcia, kogoś, kto nie tylko jest zainteresowany działalnością w zakresie szeroko dziś rozumianej polityki, ale też i coś z nią konkretnego robi, wpływając na sytuację polityczną danego obszaru. Musimy podkreślić też, że już w okresie funkcjonowania Platona, pojawiło się pojęcie omawianego polityka i nawiązywało ono do dążenia do wykonywania wszystkiego, co połączone z ideą Dobra.
Z czasem w aspekt polityczny włączył się także inny wielki mędrzec, to jest Arystoteles, który z kolei uznał politykę jako swego rodzaju sztukę, bowiem umiejętnością każdego polityka podejmującego się zarządzaniem, było obranie właściwej ścieżki sprawowania swych rządów. Podobnie jak i u Platona, jego ideą było dążenie do wspólnego dobra.

Ponadto to właśnie Arystoteles charakteryzował dziedzinę polityki jako sferę działalności ludzkiej nadrzędną, wraz z dwoma innymi naukami, takimi jak ekonomia oraz etyka. W opinii filozofa, polityka miała odpowiadać na pytania, w jaki sposób może czynić dobro, jak stanowić ma solidnego gospodarza itd., a mentorem, który ma podsuwać sensowne odpowiedzi na powyższe pytania miał być właśnie polityk. Z czasem pojawiły się bardziej współczesne odwołania do ciągle rozwijającej się dziedziny polityki, jakie kształtowały się przez Niccolo Machiavelliego. Do tego w szczególności przyczyniło się dzieło pod tytułem Książę, gdzie znany polityk zmierzał do wywarcia potężnego wpływu na klasyfikację władzy.
Napisane przez: