Jednym z ważniejszych tytułów tygodników polskich jest Polityka, która jak wskazuje już na to jej nazewnictwo, odnosi się do sfery polityczno-społecznej. Podstawowy profil Polityki można określić jako liberalno-lewicowy w swym charakterze. Pierwszy raz ten tytuł został wydany w roku 1957.
Miejscem wydania Polityki była Warszawa. To po dziś dzień jeden z wiodących tytułów, który utrzymuje się na szczycie sprzedażowym, biorąc pod uwagę wszelkie polskie tygodniki opiniotwórcze. Nierzadko, wskakuje ona na pierwsze miejsce, co wiąże się z generalnymi wynikami sprzedaży Polityki na poziomie mniej więcej stu trzydziestu tysięcy egzemplarzy. Taki przynajmniej był stan na lipiec kilka lat temu, a dziś swobodnie można mówić o znaczącym przyroście liczby użytkowników, co wiąże się z faktem, że przybywa również zainteresowanych sytuacją polityczno-społeczną w naszym kraju.
Przejdźmy na moment do historii tygodnika Polityka.

Decyzję o powstaniu tego czasopisma podjęto w styczniu 1957 roku, a odpowiedzialny za wprowadzenie tego tytułu na rynek medialny był Sekretariat Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Zaledwie miesiąc później stworzono z kolei Wydawnictwo prasowe pod tą samą nazwą, które zarządzane było przez Zarząd Główny Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej Prasa. Pierwsze wydanie tego pisma pojawiło się w dniu 27 lutego 1957 roku. Pierwszy numer został poprzedzony numerem próbnym. Na czele pisma stanął pełniąc funkcję redaktora naczelnego Stefan Żółkiewski. Przez lata tygodnik stanowił istotne narzędzie prasowe Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Napisane przez: