Termin przywództwo polityczne odnosi się do rozległej dziedziny wpisującej się w nauki humanistyczne, jaką jest politologia. Ponadto, pojęcie przywództwa politycznego wykazuje również bardzo duże powiązania z dziedziną socjologii polityki.
Tytułowy termin odnosi się do relacji, jakie występują między konkretnym „władcą”, czyli zarządzającym jakąś grupą społeczną, a tą grupą społeczną. Owa grupa społeczna stanowi zwolenników danego przywódcy politycznego. Relacja wyżej wspomniana zachodzi natomiast w danym środowisku i dla niego jest charakterystyczna. Z terminem przywództwa politycznego wiąże się termin przywódcy politycznego, jaki musi wykazywać się określonymi cechami osobowościowymi.

Co więcej, mając takie a nie inne stanowisko, może on realizować swoje ambicje polityczne, zarządzając i kierując grupą społeczną na czele której stoi.
Przywódca polityczny jest wybierany zazwyczaj dlatego, że cieszy się autorytetem osobistym, ale też można mówić o autorytecie instytucjonalnym. Konieczne jest oddzielenie dwóch terminów, jakie są bardzo często niepotrzebnie i błędnie traktowane jako synonimy języka politycznego. Mianowicie, warto wspomnieć, że przywódca polityczny nie jest tym samym, czym jest lider, władca, czy wódz. To tylko spokrewnione pojęcia. Przywództwo polityczne bazuje na skutecznym pozyskiwaniu miłośników, a to za sprawą przekonania o posiadaniu tożsamych wartości, podobnych aspiracji do rozwoju społecznego oraz kraju, a także posiadania tych samych celów. Definicja przywódca polityczny odnosi się do dwojakiego kontekstu- pozycyjnego oraz behawioralnego.
Napisane przez: